Personalized Vinyl Records Registration Form

lp

فرم درخواست آلبوم امضا شده برروی صفحه گرامافون
توجه داشته باشید که پر کردن و ارسال این فرم هیچگونه تعهدی برای متقاضی و عرضه کننده در بر نخواهد داشت. ارسال این فرم فقط برای رزرو کردن نسخه ای از آلبوم میباشد که تولید آن چند ماه بطول خواهد انجامید. در پی آماده شدن آلبوم برروی صفحه ، به متقاضی اطلاع داده خواهد شد و پس از دریافت هزینه های از طریق بانکی، آلبوم امضا و ارسال خواهد شد.
متاسفانه بنا به دلایل روشن، از ارسال آلبوم به ایران معذور هستیم و متقاضیان از ایران میتوانند درخواست خود را از طریق کشور دیگری ارسال نمایند.
لطفا توجه داشته باشید که این صفحه تولیدی مجدد از آلبوم عاشقانه است که در دهه های گذشته قبلا برروی سی دی و کاست منتشر شده بود.
فرم های پر شده بایستی تا آخر ماه می به ایمیل ریز ارسال کردند
100tar.inc@gmx.com
فرم درخواست
Personalized Vinyl Records Registration Form

پست قبلی در این خصوص
https://sattarblog.wordpress.com/2013/03/22/romance-the-album-on-lp-coming-soon/

Advertisements